Moln8 banner Moln8 banner

 

LÄMNA IN BIDRAG


Matematikbiennalens syfte är att lärare ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra. Till Matematikbiennalen finns möjlighet att skicka in bidrag till:
* Föreläsning
* Workshop
* Kollegor emellan
* Idéutställning

Intresseanmälan för bidrag skickas via följande webformulär perioden 31 mars - 19 juni och under september meddelas besked om bidrag som antagits.


Föreläsning

En föreläsning är 45 min lång inklusive utrymme för åhörarnas frågor. På en föreläsning finns möjlighet att i föreläsningsform dela med sig av forskning, projekt eller utvecklingsarbeten från alla stadier – förskola till högskola. Föreläsningar får inte användas till att marknadsföra produkter eller material.

Den som deltar med föreläsning erbjuds:

  • avgiftsfritt deltagande vid Matematikbiennalen för en föreläsare*
  • kostnadsfri konferensmiddag för en förläsare*
  • kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en föreläsare*

*Flera föreläsare kan planera och tillsammans genomföra en föreläsning, erbjudandet gäller dock enbart en person. 


Workshop

En workshop är 45 min lång. Den som organiserar en workshop förväntas involvera deltagarna i någon form av praktiska övningar, dock inte i syfte att marknadsföra specifika produkter eller material.

Den som deltar med workshop erbjuds:

  • avgiftsfritt deltagande vid Matematikbiennalen för en person*
  • kostnadsfri konferensmiddag för en person *
  • kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en person *

*Flera personer kan planera och tillsammans genomföra en workshop, erbjudandet gäller dock enbart en person. 


Kollegor emellan

Har du en fråga, ett projekt eller utvecklingsarbete som du vill få möjlighet att diskutera med andra matematiklärare från hela Sverige? På kollegor emellan finns denna möjlighet. Ett kollegor emellan inleds med en kort introduktion (av de/den som skickat in bidraget) på ca 10 minuter där ämnet som ska diskuteras introduceras. Därefter följer en gemensam diskussion där samtliga deltagare förväntas delta aktivt. Denna diskussion kan vid behov ledas av en moderator. Ett kolleger emellan kan vara ett helt fristående pass, en uppföljning på en föreläsning eller kopplat till en idéutställning. Ett kollegor emellan är 45 min långt. 

  • Den som deltar med kolleger emellan erbjuds avgiftsfritt deltagande en av konferensdagarna för en deltagare*.

* Fler personer kan tillsammans planera och inleda ett kollegor emellan, erbjudandet gäller dock enbart en person. 


Idéutställning

En idéutställning är en möjlighet att dela med sig av och visa upp utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer från alla stadier – förskola till högskola. En idéutställning innebär en ”illustrativ utställning” på en yta ca 3x3 meter. Det finns tillgång till bord och skärmar. En idéutställning ska vara bemannad vid längre pauser. En idéutställning kan vara helt fristående eller kombineras med en föreläsning, workshop eller ett kollegor emellan.

Idéutställare erbjuds: 

  • avgiftsfritt deltagande vid matematikbiennalen för en deltagare *
  • kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) för en deltagare *

* Fler personer kan delta i en Idéutställning, erbjudandet gäller dock enbart en person