Moln8 banner Moln8 banner

 

IDÈUTSTÄLLNING


Intresseanmälan ska innehålla:
Titel
Målgrupp
Sammanfattande beskrivning (max 500 tecken)
Presentation av utställaren/utställarna (max 500 tecken)
En längre presentation av bidraget för bedömning (max 6000 tecken)
En beskrivning av hur idéutställningen ska presenteras på Matematikbiennalen. Behövs bord, skärmväggar? Bifoga skiss, foto etc.

Språket ska vara svenska eller annat skandinaviskt språk. Vid accepterat bidrag publiceras sammanfattningen och presentationen av utställaren/utställarna obearbetad. Den längre presentationen av bidraget kommer inte att publiceras utan utgör grund vid urval av bidrag.

Intresseanmälan för idéutställningar kommer att behandlas av programkommittén för Matematikbiennalen 2020. Under september månad meddelas via e-post om bidraget antagits. (Programkommittén förbehåller sig rätten att ställa in föreläsningar vid för få anmälda.)I slutet av inlämningen finns en möjlighet att spara ditt/dina bidrag och ändra dem innan slutlig inlämning. Efter att du tryckt på ”Skicka in” kan du inte längre ändra ditt bidrag själv.