Moln8 banner Moln8 banner

 

Välkomna till Matematikbiennalen och Växjö 16-17 januari 2020

  


Temat är Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.


Matematikbiennalen 2020 blir den 21:a upplagan av denna återkommande konferens som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. Under de två dagarna får deltagarna ta del av cirka 200 olika programpunkter och möta närmare 100 idé- och informationsutställare. Utöver programmet arrangeras en konferensmiddag under kvällen den första konferensdagen.